NASZE OSIĄGNIĘCIA

PATENTY

 • Przyznany patent z dnia 10.01.2011 pt. Półka na nośniki informacyjne, zwłaszcza na płyty optyczne i element magnetyczny, P.393597
 • Zgłoszenie patentowe z dnia 10.09.2012 pt. Regał na nośniki multimedialne i element mocujący, P.400723
 • Zgłoszenie patentowe z dnia 22.04.2013 pt. Sposób wytwarzania samozwijalnego elementu podłużnego, zwłaszcza kabla elektrycznego i samozwijalny element elektryczny, zwłaszcza kabel elektryczny, P.403630
 • Zgłoszenie patentowe z dnia 16.12.2013 pt. Urządzenie do ochrony tożsamości biometrycznej, sposób jego działania i zastosowanie urządzenia do ochrony tożsamości biometrycznej użytkownika, P.406507

NAGRODY

 • Dyplom za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przedsiębiorczości Akademickiej za produkt innowacyjny Tablica muzyczna nadany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Rektora Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011
 • Dyplom za wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przedsiębiorczości Akademickiej za produkt innowacyjny Fresh Display nadany przez Rektora Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013
 • Dyplom za tytuł Akademickiego Lidera Innowacyjności w Ogólnopolskim Konkursie Przedsiębiorczości Akademickiej za grupę produktów firmy 360 Degrees sp. z o.o. nadany przez Rektora Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015

WSPÓŁPRACA B/R

 • Współpraca z Politechniką Wrocławską w projekcie Dolnośląski Bon na Innowacje, w ramach którego powstało prototypowe rozwiązanie do ochrony tożsamości biometrycznej osób piszących na klawiaturze – USB Security Unit. (05.2013)
 • Współpraca z Wrocławskich Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego, przeprowadzony audyt przez pracownika Akademii Sztuk Pięknych pod kątem wzornictwa przemysłowego, wynikiem którego był szereg rekomendacji. (12.2013)
 • Współpraca z Politechniką Wrocławską – Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznje Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akusytki w ramach której wykonano badania kompatybilności elektromagentycznej oraz opracowanie protokołu z tych badań dla urządzenia Tablica Muzyczna. (04.2011)
 • Współpraca z Politechniką Wrocławską w projekcie Dolnośląski Bon na Innowacje,
  w ramach którego powstało prototypowe rozwiązanie do ochrony tożsamości biometrycznej osób piszących na klawiaturze – USB Security Unit. (05.2013)
 • Firma współpracując z Fundacją Centrum Innowacji FIRE przygotowała zgłoszenie patentowe technologii dotyczącej ochrony tożsamości biometrycznej użytkowników korzystających z interfejsów klawiaturowych. (09.2013)
 • W ramach programu stażowego dla naukowców Laboratorium Biznesu, zostały opracowane nowe wzory obudów oraz testy ich wytrzymałości dla rozwiązania technologicznego dotyczącego pomiaru temperatury ciała ludzkiego. (12.2014)
 • Współpraca z Podkarpackim Centrum Innowacji przy oceny wniosków grantowych na prace B+R jednostek naukowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w obszarze Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT) (2019-2021).

WYSTĄPIENIA

Przemówienia TEDx WSB

FTC 2016 – Future Technologies Conference 2016, „Biometrics safety engineering in mobile devices

Rozmowa o bezpieczeństwie komputerowym

Rozmowa o biometrii

Bezpieczeństwo w sieci – dr inż. Wojciech Wodo

Cyberbezpieczeństwo bankowości cyfrowej w Polsce

30 Kreatywnych Wrocławia – dr inż. Wojciech Wodo

Science Mission impossible – Cybersecurity