ZASADY PROWADZENIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW KADROWO-KSIĘGOWYCH

Zbiór zasad, dotyczących prawidłowego prowadzenia oraz archiwizacji dokumentów kadrowych i księgowych. Prowadzenie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji  zawierającej dane osobowe powinno odbywać się zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679. Należy na bieżąco uaktualniać  dokumentację, jeżeli osoby do których dane należą złożą stosowne wnioski o uaktualnienie informacji ich dotyczących. Jednocześnie należy…

MONITORING W PRACY A KODEKS PRACY

Od 1 lipca 2018r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Pracy, na podstawie których wprowadzono do Kodeksu pracy art. 222  i 223 Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 222  Kodeksu Pracy  pracodawca może wprowadzić w przedsiębiorstwie monitoring tylko wówczas gdy  jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w…

KONTROLA RODO. CO WARTO WIEDZIEĆ?

Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności. Informujemy, że co do zasady uprzedzamy o naszych kontrolach. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotarły sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. W jednym ze znanych nam przypadków osoby takie okazały legitymację…