ZASADY PROWADZENIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW KADROWO-KSIĘGOWYCH

Zbiór zasad, dotyczących prawidłowego prowadzenia oraz archiwizacji dokumentów kadrowych i księgowych. Prowadzenie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji  zawierającej dane osobowe powinno odbywać się zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679. Należy na bieżąco uaktualniać  dokumentację, jeżeli osoby do których dane należą złożą stosowne wnioski o uaktualnienie informacji ich dotyczących. Jednocześnie należy…

MONITORING W PRACY A KODEKS PRACY

Od 1 lipca 2018r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Pracy, na podstawie których wprowadzono do Kodeksu pracy art. 222  i 223 Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 222  Kodeksu Pracy  pracodawca może wprowadzić w przedsiębiorstwie monitoring tylko wówczas gdy  jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w…

KONTROLA RODO. CO WARTO WIEDZIEĆ?

Ponieważ w ostatnim czasie do przedsiębiorców zaczęły zgłaszać się osoby podające się za kontrolerów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zalecamy zachowanie ostrożności. Informujemy, że co do zasady uprzedzamy o naszych kontrolach. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotarły sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się osoby podające się za kontrolerów UODO. W jednym ze znanych nam przypadków osoby takie okazały legitymację…

KIEDY RODO WPŁYWA NA PRZEDSIĘBIORSTWO?

25 maja 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie UE dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych. Każda firma przechowująca informacje o swoich klientach powinna sprawdzić, czy jest przystosowana do nowych regulacji. Twoje przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe? Powinieneś przygotować się do wymagań rozporządzenia, które w skrócie nazywane jest RODO. Pamiętaj, że w pewnych okolicznościach nawet numer telefonu…

MAŁE FIRMY OBJĘTE NOWYM PRAWEM RODO

„Ograniczenie stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców ma przede wszystkim ułatwić im prowadzenie biznesu. Nie oznacza to jednak, że MŚP zostaną całkowicie wyłączone z obowiązków informowania konsumentów o tym, że przetwarzają ich dane” – czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Twoja firma korzysta z pozyskiwania klientów drogą telefoniczną? Będzie to utrudnione przez art. 13 wchodzących…

KARY FINANSOWE ZWIĄZANE Z RODO

Przedsiębiorcy mają czas do 25 maja 2018 roku na przystosowanie swoich firm do nowych regulacji. Następnie zaczną obowiązywać, oprócz poszczególnych przepisów, także wysokie kary finansowe sięgające 20 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa Jak informowaliśmy, również firmy z sektora MŚP będą objęte nowym prawem unijnym o ochronie danych osobowych (RODO). Będzie…