Raport „Top Disruptors in Healthcare”

Raport „Top Disruptors in Healthcare” to pierwszy w Polsce przegląd polskich, innowacyjnych start-upów medycznych. Autorami raportu są Polska Federacja Szpitali oraz Młodzi Menedżerowie Medycyny. 360 Degrees wystąpiło w roli partnera merytorycznego oraz patrona raportu. Wspólnie podjęliśmy się trudnego zadania, czyli próby zebrania i ustrukturyzowania wiedzy na temat różnych inicjatyw na rynku start-upów medycznych w Polsce. W ramach współpracy nawiązaliśmy kontakt z 10 kluczowymi podmiotami wspierającymi środowisko innowacji, które objęły raport patronatem. Czynnie braliśmy udział w pozyskaniu startupów oraz promocji raportu. Staliśmy się częścią 8 osobowego zespołu, który przez 180 dni dążył do stworzenia pierwszego w swoim rodzaju kopalnię wiedzy o rynku start-upów medycznych w ujęciu statystycznym.Raport zawiera:

  1. 74 szczegółowo opisane startupy wraz ze statystykami na temat finansowania polskich start-upów medycznych, poziomu rozwoju czy ekspansji zagranicznej.
  2. Najważniejsze informacje dotyczące produktu oraz modelu biznesowego startupu;
  3. 4 Patronaty Honorowe: Ministerstwo Zdrowia, Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Badań Medycznych;

Mamy nadzieję, że raport pozwoli na zwiększenie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach dostępnych na rynku i pomoże w nawiązaniu współpracy pomiędzy start-upami i podmiotami leczniczymi, a także między start-upami i inwestorami.