MONITORING W PRACY A KODEKS PRACY

Od 1 lipca 2018r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Pracy, na podstawie których wprowadzono do Kodeksu pracy art. 222  i 223 Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 222  Kodeksu Pracy  pracodawca może wprowadzić w przedsiębiorstwie monitoring tylko wówczas gdy  jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w…