ZASADY PROWADZENIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW KADROWO-KSIĘGOWYCH

Zbiór zasad, dotyczących prawidłowego prowadzenia oraz archiwizacji dokumentów kadrowych i księgowych. Prowadzenie i archiwizacja wszelkiej dokumentacji  zawierającej dane osobowe powinno odbywać się zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679. Należy na bieżąco uaktualniać  dokumentację, jeżeli osoby do których dane należą złożą stosowne wnioski o uaktualnienie informacji ich dotyczących. Jednocześnie należy…