Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „DĄBIE”

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „Dąbie” to projekt realizowany przez Fundację MANUS w ramach Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych „Czasoprzestrzeń” na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Wróblewskiego 38 we Wrocławiu. Jest to inicjatywa skierowana do dwóch grup odbiorców – w wariancie komercyjnym do przedsiębiorców, instytucji i przedstawicieli biznesu, jak również do środowiska organizacji pozarządowych i nieformalnych grup projektowych w wariancie niekomercyjnym. Wszelkie działania o charakterze gospodarczym zaliczane są do wariantu komercyjnego, zaś społeczne czy edukacyjne do wariantu niekomercyjnego.

Centrum oferuje infrastrukturę szkoleniowo-warsztatową w postaci 3 sal szkoleniowych, 3 biur oraz sali relaksu, w których można organizować jednorazowe spotkania oraz kilkudniowe projekty, biura natomiast można wynajmować okazjonalnie lub wykupić abonament miesięczny. W udostępnianych salach można realizować działania szkoleniowe, warsztatowe, konferencyjne czy seminaryjne, ale również organizować mniej formalne spotkania zespołów, spotkania przy grach towarzyskich czy wspólną naukę. Jeśli potrzebne jest miejsce do organizacji autorskiego pomysłu, jest to również doskonałe miejsce do tego typu przedsięwzięć.

Uzupełnieniem infrastruktury biurowej jest zaplecze warsztatowe, w ramach którego można skonstruować prototypy zaprojektowanych uprzednio rozwiązań i urządzeń, a także przeprowadzić ich testy i wyprodukować nisko-wolumenowe serie pilotażowe. Centrum udostępnia park maszynowy umożliwiający pracę nad rozwiązaniami technicznymi, a także prowadzenie prac rozwojowych i racjonalizatorskich.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Centrum pod adresem: http://zajezdniadabie.pl/

Naszym zadaniem było stworzenie całego modelu biznesowego dla Centrum oraz przygotowania planu rewitalizacji pomieszczeń i ich adaptacji pod zdefiniowane uprzednio wymagania. Dodatkowo wypracowywaliśmy strategię rozwoju Centrum na okres kolejnych dwóch lat, a także określaliśmy jakiego rodzaju działania animacyjne powinny mieć miejsce w Centrum celem budowy społeczności skupionej wokół jego działań. Praca nad projektem trwała przeszło 6 miesięcy i jej wyniki można oceniać w funkcjonującym Centrum we Wrocławiu.