Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017

Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017 to jedno największych wydarzeń sportowych na świecie. 10. edycja międzynarodowych zawodów miała miejsce w lipcu 2017 we Wrocławiu. Wydarzenie pozytywnie wpłynęło na promocję miasta i kraju, a przede wszystkim na szerzenie wśród ludzi aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Na wrocławskich arenach wystąpiło około 3500 tysiąca zawodników, rywalizujących w ponad 30 dyscyplinach oraz tysiące kibiców, którzy chętnie wspierali sportowców. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 wolontariuszy, którzy zadbali o perfekcyjną organizację Igrzysk.

W ramach współpracy 360 Degrees wykonało szereg zadań związanych z świadczeniem usług zakwaterowania we Wrocławiu podczas mistrzostw sportowych. Do zakresu obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania, w tym kontrola realizatorów zewnętrznych. Przygotowanie umów z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym dotyczących udostępniania bazy noclegowej dla uczestników wydarzenia oraz nadzorowanie prawidłowego ich wykonania. Uczelnie udostępniły 5 domów studenckich jako ośrodek noclegowy, co umożliwiło zapewnienie zakwaterowania dla 3.749 osób, na poziomie 23.550 osobonocy. W ramach usługi należało również zagwarantowanie 10 sal konferencyjnych z wyposażeniem, 90 miejsc parkingowych oraz świadczone na poziomie hotelu 3-gwiazdkowego w każdym budynku codzienne sprzątanie, dystrybucję środków higieny osobistej i wymiany ręczników, dystrybucję napoi, dostęp do Internetu i całodobowa recepcję. Firma była odpowiedzialna za dobór i zakontraktowanie odpowiednich realizatorów do wykonania zadania oraz zakup niezbędnych środków i materiałów.

Pod względem przygotowania całego przedsięwzięcia The World Games 2017 było jednym z trudniejszych wydarzeń sportowych organizowanych w naszym kraju. Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać w nim udział i przyczynić się do jego powodzenia.