Usługa doradcza dla Seemore Sp. z o.o.

Seemore Sp. z o.o. to firma, która opracowuje, projektuje i realizuje rozwiązania technologiczne oparte o futurystyczne wizje z zakresu rozszerzonej rzeczywistości. Firma dąży, aby zostać pierwszą marką, której udało się stworzyć i wdrożyć w pełni interaktywny z otoczeniem produkt z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości.

W ramach współpracy, specjaliści z firmy 360 Degrees wykonali kompleksową usługę doradczą podczas podczas realizacji projektu platformy internetowej do rekrutacji pracowników IT i konsultingu biznesowego związanego z nim. Zakres obowiązków 360 Degrees obejmował pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój firmy oraz przygotowanie wniosków o dofinansowanie:

  1. „Bon na Innowacje” realizowany przez DARR SA w ramach programu RPO WD 2014-2022,
  2. „Grant Doradczy” realizowany przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy we Wrocławiu w ramach programu RPO WD 2014-2022
  3. „Grant Doradczy” realizowany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu w ramach programu RPO WD 2014-2022.

Specjaliści 360 Degrees przygotowali kompleksowe studium wykonalności w języku polskim i angielskim dla kluczowego produktu firmy dotyczącego technologii inteligentnego kasku z Head-Up Displayem z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Współpraca podczas realizacji projektów przebiegła w sposób sprawny, rzetelny i terminowy. Była to dla nas wspaniała okazja na poszerzenie wiedzy z zakresu technologii rozszerzonej technologii.